Tegnikus – Oudiovisuele Kommunikasie

  • Full Time
  • Centurion
  • Applications have closed.

Website Akademia

Akademia is ʼn geregistreerde onafhanklike hoëronderwysinstelling in Centurion met twee

onderrigleermodelle, naamlik die voltydse kampusmodel en die nauurse afstandsmodel.

Akademia brei steeds uit en het ʼn pos vir ʼn tegnikus: Oudiovisuele kommunikasie in die

Bemarking en Kommunikasie-afdeling beskikbaar. Om te kwalifiseer word ʼn hoër sertifikaat in

musiektegnologie en/of oudiovisuele tegnologie (NKR-vlak 5) en ʼn minimum van twee jaar se

ervaring vereis.

Daar sal van die posbekleër verwag word om die volgende take en verantwoordelikhede uit te

voer: bystand aan die videograaf en redigeerder tydens funksies te bied; klank en beeld van interne

en eksterne funksies te behartig; opstel en instandhouding van bates; asook die verskaffing van

tegniese ondersteuning aan personeellede. Die tegnikus moet ook navorsing oor nuutste tendense

in oudiovisuele kommunikasie en die konseptualisering van video’s doen.

Die ideale kandidaat vir hierdie pos moet beskik oor goeie organisering, tydsbestuur- en

probleemoplossingsvaardighede; uitstekende kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede;

moet innoverend en hardwerkend wees; inisiatief kan neem; ʼn passie vir Afrikaans hê en as

ambassadeur van Akademia help om die instelling uit te bou.

Daar sal van die ideale kandidaat verwag word om te reis en met tye te oornag